Herkes için Kütüphane Lansmanı Gerçekleştirildi

hik_lansman

Türkiye’deki yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin toplumsal dönüşümde daha etkin yer almalarını amaçlayan Herkes İçin Kütüphane Projesi’nin lansman toplantısı 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’da yapıldı. Projenin, üye kütüphanelere ve medyaya tanıtımının hedeflendiği toplantı kapsamında, proje ve çalışma gruplarının gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği çalışmalar ile yol haritaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, projenin uygulandığı üç ayrı ülkenin deneyimleri de katılımcılarla paylaşıldı.

200’den fazla kişinin katıldığı programa, üye kütüphaneler ve belediye temsilcilerinin yanı sıra projeye katkı sağlayan paydaşlar, medya mensupları ve yurt dışından davetli konuklar da katıldı. Proje internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlik, 500’den fazla ziyaretçi tarafından da izlendi.

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Vural Gökmen açılış konuşmasında, Hacettepe Üniversitesi olarak projeye olan bağlılıklarından ve kurumsal olarak duydukları sahiplik duygusundan bahsederek, projenin bir sosyal inovasyon projesi olduğunu vurguladı.  Toplantıya bir video mesajıyla katılan Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Kütüphaneler Girişimi Yöneticisi Deborah Jacobs ise konuşmasında önümüzdeki dönemde belediye kütüphanelerinde görmeyi beklediği gelişmelerden bahsederken, bu konuda yaptığı gözlemler sonucunda Türkiye’nin yüksek potansiyelinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı. Bayan Jacobs ardından konuşan Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, TKD olarak projenin en büyük destekçileri olduklarını sık sık vurguladı ve proje süresince ve sonrasında gerçekleştirilecek olan çalışmaların TKD’nin operasyonel yapısına nasıl entegre edileceğini anlattı. Ayrıca, Kütüphaneler ve Birleşmiş Milletler 2030 gündeminin uygulanmasına yönelik IFLA’nın stratejilerini de dinleyicilerle paylaştı. Son açılış konuşmasını yapan Herkes için Kütüphane Projesi direktörü Prof.Dr. Mehmet Emin Küçük, tüm katılımcı ve katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletmiş, toplantının tarihi niteliğinden söz ederek Cumhuriyet tarihinde ilk kez belediye kütüphanelerine yönelik bir projenin başlatıldığını ve ilk kez bu sayıda belediye kütüphanesi çalışanın bir araya geldiğini bildirirmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, 10 ve üzerinde kütüphane kurarak, yerel kütüphane hizmetleri konusundaki yaklaşımlarından ve güçlü kütüphane anlayışına verdikleri destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Bayraklı Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Ümraniye Belediyesi ve Konya Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür plaketleri takdim edilmiştir. Bu belediyelerimize ek olarak, kurdukları kütüphanenin kullanımını özendirmek için 1 saat kütüphane kullanan okuyuculara 1 saat bir ücretsiz bisiklet kullanım hakkı tanıyan Tunceli Ovacık Belediyesine de bu girişimci yaklaşımı nedeniyle plaket takdim edilmiştir. Ayrıca,  projenin tamamlanacağı tarih olan Temmuz 2018 tarihinden itibaren, Herkes İçin Kütüphane Akademisine ev sahipliği yaparak, projenin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak olan proje paydaşı Yakın Doğu Üniversitesi’ne de desteği ve katkısı nedeniyle bir teşekkür plaketi sunulmuştur.

Plaket töreninin ardından, açılış konferansı ve Polonya, Litvanya ve Moldovya’dan gelen temsilcilerin kendi ülkelerinin deneyimlerini katılımcılarla paylaşmasıyla devam etti. Farklı ülke deneyimlerinin paylaşılması, Türkiye’de bulunan yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin ilerleyen dönemlerde neler yapabileceklerini görebilmeleri açısından anlamlı oldu. Sonrasında ise proje çalışma gruplarının neyi niçin ve nasıl yapacaklarını ayrıntılandırdığı sunumlar yapıldı. Toplantı, katılımcılarının sorularını ve görüşlerini ilettiği değerlendirme oturumuyla son buldu.

Toplantı sonunda ortaya çıkan tabloda, kütüphaneciler iki günlük lansman toplantısında birbirleriyle ilişkiler kurmaya başladığı, hatta yardımlaşma ve ortaklaşma çalışmalarının ilk adımları atıldığı görülmüştür. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun başlayacak olan bu dönüşüme dair heyecanlandığı toplantı, yeni bir döneme girildiğinin öncü belirtileri olarak gözlemlenmiştir.